Välkommen till Nielsens Företagsvärdering

Oberoende företagsvärdering, för dig som ska köpa eller sälja ett företag

Hej! Jag heter Christoffer och jag har erfarenhet av både uppstart av företag, nedläggning av företag, arrende av restaurang och många andra olika transaktioner relaterade till att köpa, sälja eller hyra företag eller ett företags tillgångar. På CV:t finns bland annat jag drivit tre mindre företag på egen hand, varav två inom fordonsbranschen och ett inom tillverkningsbranschen i USA.

När det gäller begärda priser för t.ex. bostäder eller kommersiella fastigheter, så är prisnivån relativt sett homogen, om man jämför mot begärda priser för företag. Vissa företagare håller prestigen högt och övervärderar sina företag, medans andra undervärderar företagen.

En annan intressant faktor inom företagsvärdering är värdet hyresavtal för kommersiella fastigheter, vilket jag har erfarenhet av att arbeta med i både Sverige, Spanien och USA. Det finns många olika och blandade uppfattningar om vad ett hyresavtal för en kommersiell fastighet är värd. Jag hjälper dig igenom djungeln.

Det är få annonser som inte nämner eller beskriver potentialen som stor, när ett företag skall säljas.

Detta anser jag behövs en second opinion på, alltså en utomstående tredje part som värderar detta. Om så önskas, så kan jag anlitas av dig som köpare, dig som säljare eller er båda, om ni känner att det är en bra idé.

Jag utför värdering av företag, dvs firmor och bolag. Jag värderar både materiella och immateriella tillgångar, men jag utför endast värderingar, inte spekuleringar. Detta innebär att jag värderar bolaget sett från dagens värde.

Jag tar hänsyn till en bred mängd faktorer när jag gör värderingen, som inte stannar vid de siffrorna som återfinns i årsbokslutet. Jag gör alltid ett besök vid varje värdering, där personlig besiktning av företaget samt intervju ingår.

Vänligen besök även mina andra sidor: www.nielsensbilar.se och www.globalbizvaluation.com

Företagsvärdering

Låt mig värdera ett bolag du ska köpa. Jag kommer med invändningar mot säljarens/mäklarens värdering och du får ett skriftligt värdeintyg

Hur går en värdering till

Jag tar bl.a. hänsyn till alla hårda värden i årsbokslutet/ årsredovisningen när jag gör värderingen. Tillgångarna kan värderas både uppåt

Behöver du hjälp med belåning?

Låt mig värdera ditt företag av annan anledning, t.ex. för belåning

CHRISTOFFER NIELSEN

Hej! Jag heter Christoffer och jag har erfarenhet av både uppstart av företag, nedläggning av företag, arrende av restaurang och många andra olika transaktioner relaterade till att köpa, sälja eller hyra företag eller ett företags tillgångar.

På CV:t finns bland annat jag drivit tre mindre företag på egen hand, varav två inom fordonsbranschen och ett inom tillverkningsbranschen i USA:

Vänligen besök av min andra hemsida: www.nielsenbilar.se

För mer information och fråga om något, tveka inte att kontakta mig!