Hjälp med Belåning

Hur går en värdering till?

Jag tar bl.a. hänsyn till alla hårda värden i årsbokslutet/ årsredovisningen när jag gör värderingen.

Dessa inkluderar men är inte limiterade till följande:

 

 • Resultat
 • Utveckling/historik på resultatet
 • Tillgångar
 • Skulder
 • Omsättning
 • Kreditvärdighet
 • Soliditet
 • Likviditet
 • Vinstmarginal brutto och netto

Jag tar också hänsyn till mjuka värden, som inkluderar, men inte är limiterade till följande.

 

 • Attraktivitet och utveckling på branschen
 • Konkurrens, främst närmsta lokala konkurrensen för fysiska företag
 • Estimerad tid och kostnad för att bygga upp ett liknande företag, som når break even
 • Attraktivitet på ev hyreskontrakt, sett i förhållande till kvalitet/pris per kvm
 • Värdet på varumärket, och andra immateriella tillgångar
 • Ev investeringsbehov för köparen

Jag utför personliga och manuella besiktningar/ värderingar av företag inom Stockholms län för 4900 kr, samt inom Östergötland, Västmanland, Södermanland och Uppsala län för 5900 kr. För övriga delar av Sverige, eller utomlands, vänligen kontakta mig. Viss erfarenhet finns av värdering i Spanien och USA. Jag utför endast värderingar/besiktningar, dvs jag utför inte spekuleringar på företag som ej ännu finns.

För mer information och fråga om något, tveka inte att kontakta mig!