Lönsamhetskonsult

Lönsamhetskonsult

Min tjänst lönsamhetskonsult har som syfte att identifiera tre områden i din verksamhet, där bäst potential till att förbättra lönsamheten finns. Avsikten är att komma med konkreta förslag hur detta kan ske, om omständigheterna tillåter/möjliggör det.

 

Jag letar primärt efter den typen av åtgärder, som inte kräver investeringar alternativt kräver mycket små investeringar för att genomföras. Jag är alltså inte “den där” konsulten som tar betalt endast för att berätta för er att ni måste modernisera er maskinpark eller göra liknande investeringar.

Exempel på vad jag letar efter är:

 

  • Flaskhalsar
  • Resursslöseri
  • Ineffektivitet i organisationen
  • Outnyttjad potential

Exempel på åtgärder som sedan kan föreslås att genomföras:

 

  • Förslag på höjning/sänkning av marknadsföringsbudgeten och justering av prissättning
  • Förslag på omfördelning av arbetsuppgifter och/eller befogenheter i organisationen
  • Förslag på att omfördela resurser
  • Mindre företag har ibland mycket att vinna på outsourca, och dra nytta av andra företags resurser, samt arbeta med helhetsleverantörer
  • Medelstora företag har ibland mycket att vinna på att kapa mellanhänder
  • Se över företags större avtal och inköp

Så här fungerar min tjänst, lönsamhetskonsult:

Det hela börjar med ett telefonmöte där vi går igenom företaget. Allt som du har att tillägga, kan vara värdefullt, så som om du själv kan ha en kvalificerad gissning på var förbättringspotentialen ligger.

Sedan fortsätter vi med en intervju på företaget. Simplifierat så går intervjun ut på att jag försöker fiska efter ledtrådar, på vilka områden i organisationen där jag bör lägga störst fokus.

Sedan spenderar jag två halvdagar på företaget. Vi schemalägger så att jag får vara sida vid sida, med medarbeterna. Givetvis lägger vi fokus på de områden, där störst potential till förbättring tros finnas. När jag lämnar företaget, så tar jag med mig årsredovisngar, samt all övrig dokumentation som kan vara relevant i sammanhanget.

Jag tar 2-4 veckor, och går igenom dokumentationen, kollar på liknande företag, samt brainstormar på vilka förslag som jag tror kan generera mest lönsamhet på ert företag.

 

Sedan tar jag återigen och spenderar två halvdagar på företaget, denna gången med mer kunskap om ert företag och dess processer. Jag menar att man behöver vara hands on för att komplett förstå ett företags verksamhet och dess utmaningar. Detta går inte göra från bakom en datorskärm.

Ca en vecka senare, så kommer min slutgiltiga rapport. Denna rapport har som syfte att definiera tre avgränsade områden med antingen flaskhalsar, resursslöseri, ineffektivititet i organisationen eller outnyttjad potential. Rapporten innehåller även förslag på åtgärder.

Min tjänst lönsamhetskonsult kostar 29 900 kr exkl moms i hela Sverige.

För mer information och fråga om något, tveka inte att kontakta mig!